Show simple item record

dc.contributor.authorIjäs, Arne Johansen
dc.date.accessioned2020-08-14T12:51:30Z
dc.date.available2020-08-14T12:51:30Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-7367-030-4
dc.identifier.issn0332-7779
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672035
dc.descriptionSlutten av 1900-tallet var en særdeles begivenhetsrik tid i samisk historie i Norge. Forsøkene på å knekke den samiske kulturen led sitt endelige nederlag, og i stedet vokste det fram en moderne samisk nasjon. Begivenhetene og prosessene som førte fram til denne utviklingen har etter hvert blitt gjenstand for oppmerksomheten til flere forskere, særlig ved Universitetet i Tromsø. Historikere, arkeologer, antropologer, samfunnsvitere, jurister og språkforskere har studert og søkt å forklare det som har skjedd både ved hjelp av studier i fortiden og nåtiden. Nyhetsmedier har de siste 30–40 år fått en stadig breiere plass i samfunnet, og i forbindelse med samenes kamp for sin nasjon har de utvilsomt spilt en viktig rolle både som bremsekloss og pådriver i prosessen. De nasjonale medienes plass i samisk historie mot slutten av forrige hundreår har ikke vært gjenstand for omfattende studier til nå, og denne framstillingen er et lite bidrag til å se hendelsene fra et medieperspektiv. Framstillingen vil kunne brukes av studenter og forskere i mediefag og historie som ønsker å se på minoritetenes situasjon i majoritetssamfunnet. Jeg vil takke Norges Forskningsråd som gav meg et 3-årig stipend til å forske på disse spørsmål. Jeg vil også takke ledelsen ved Samisk høgskole, som helt siden jeg ble ansatt ved skolen i 2004, har gitt meg anledning til å arbeide med prosjektet. Min veileder professor Henry Minde ved Universitetet i Tromsø har også vært til stor hjelp, og korrigert meg når det har båret galt av sted. I begynnelsen av arbeidet fikk jeg også nyttig hjelp fra lærerne ved Historisk institutt ved Universitetet i Tromsø. Takk til dem. Til slutt vil jeg takke Johanna Ijäs som har kommet med konstruktive innspill.no_NO
dc.language.isonoben_US
dc.publisherSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciencesen_US
dc.relation.ispartofseriesDieđut;1/2012
dc.subjectsameren_US
dc.subjectpresseen_US
dc.subjectnyhetsdekningen_US
dc.subjectaviseren_US
dc.subjectfjernsynen_US
dc.subjectpressedekningen_US
dc.subjectmedieren_US
dc.subjectmediedekningen_US
dc.subjectjournalistikken_US
dc.subjectnyheteren_US
dc.subjectmassemediaen_US
dc.titleSamer i to norske nyhetsmedier: En undersøkelse av saker med samisk hovedfokus i Nordlys og Dagsrevyen i perioden 1970-2000en_US
dc.typeBooken_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Medievitenskap og journalistikk: 310en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US
dc.source.pagenumber377en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Dieđut [25]
    Dieđut - Sámi allaskuvlla máŋggadieđalaš čálaráidu

Show simple item record