Now showing items 10-19 of 19

  • Sáhkavuoruin sáhkan. 

   Ijäs, Johanna; Helander, Nils Øivind; (doaimm.) (DIEĐUT;1/2009, Research report, 2012-07-05)
  • Sámi dieđalaš áigečála 

   Antonsen, Lene; Janda, Laura; Baal, Biret Ánne Bals; Fredriksen, Lill Tove; Helander, Nils Øivind; Kalstad, Johan Klemet Hætta (2/2012, Others, 2013-03-26)
  • Sámi dieđalaš áigečála 

   Hirvonen, Vuokko; Svonni, Mikael; Magge, Ole Henrik; Guttorm, Gunvor; Lehtola, Veli-Pekka; Oskal, Nils; Gaski, Harald (;2/2011, Others, 2013-03-26)
   Johan Turi dovddus girji Muitalus sámiid birra devddii čuohte jagi 2010. Mearkadáhpáhusa ja Johan Turi eallinbarggu gudnin Sámi allaskuvla lágidii ávvuvahku skábman 2010. Ávvuvahku áigge dollojuvvui ávvuseminára. Dán ...
  • Sámi oahpaheaddjit sirdet árbevirolaš kultuvrra boahttevaš buolvvaide 

   Balto, Asta Mitkijá (DIEĐUT;2008/4, Research report, 2012-07-09)
   Girjji vuođđun lea skuvlaovddidanbargu, mii čađahuvvui Ruoŧa bealeSámis, 2005−2007. Sámeskuvllat Johkamohkis ja Jielleváris válde iežainitiatiivva dutkanbirrasiiguin bargat ovttas ja dalá rektorat, Gudrun Kuhmunen, Carina ...
  • Sámi Radion toimittajien käsityksiä saamelaisen median tehtävistä 

   Sara, Inker-Anni (DIEĐUT;2/2007, Research report, 2012-07-09)
   Omakielisillä medioilla on merkittävä rooli vähemmistöyhteiskuntien kielen ja kulttuurin säilymiselle. Haastatteluaineistoon perustuvassa pro gradu tutkielmassani, jonka pohjalta tämä julkaisu on toimitettu, pohdin saamelaisen ...
  • Sedvanerettslige oppfatninger om arealbruk blant reindriftsutøvere. 

   Ravna, Øyvind; Olli, Jan Josef (DIEĐUT;2/2011, Research report, 2012-07-05)
   Undersøkelsen viser at et meget stort flertall (95 %) av respondentene er av den oppfatning at en reindriftsfamilie, slekt eller en siida har en rett til å bruke et bestemt område framfor andre reindriftsutøvere, altså at ...
  • Statuksettomat saamelaiset. Paikantumisia saamelaisuuden rajoilla. 

   Sarivaara, Erika Katjaana (DIEĐUT;2/2012, Doctoral thesis, 2012-07-04)
   Tutkimuksessa esitellään ryhmä, joka paikantuu saamelaisyhteisön rajoille.Ryhmä on nimetty statuksettomiksi saamelaisiksi heidän oikeudellisenasemansa vuoksi. Statukseton saamelainen käsitteenä tarkoittaa sitä, ettäryhmän ...
  • Saamelaiskoulun kulttuurisensitiivisyyttä etsimässä kasvatusantropologian keinoin. 

   Keskitalo, Pigga (DIEĐUT;1/2010, Doctoral thesis, 2010-10-08)
   Dán pedagogalaš antropologalaš dutkamušas guorahallo Norgga beale sámeskuvlla kultuvrralaš vuolggasadji. Dutkojuvvo, mo oahpahus geavatlaččat lágiduvvo, ja mo sámi oahpahus lihkostuvvá ja makkár hástalusat das leat go ...
  • Working with Traditional Knowledge: Communities, Institutions, Information Systems, Law and Ethics 

   Porsanger, Jelena; Guttorm, Gunvor; (doaimm.) (DIEĐUT;1/2011, Book, 2012-07-04)
  • Саами Кольского уезда в XVI−XVIII веках. Модель социальной структуры 

   Кучинский, Максим Геннадьевич; Kuchinskiy, Maxim (DIEĐUT;2/2008, Doctoral thesis, 2012-07-09)
   The Kola uezd Sámi in 16th – 18th centuries: Model of the social structure. The target of this research is to reconstruct the social structure of the Kola uezd Sámi in 16th – 18th centuries. This research in its base ...